google cloud partner
google cloud partner

Chứng nhận Google Cloud Partner: Là huy hiệu đối tác do Google chứng nhận có giá trị toàn cầu. Xác minh tại đây. Theo đó, Incomda Corporation được ủy nhiệm cung cấp các giải pháp điện toán đám mây của Google tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Để đạt được danh hiệu Google Cloud Partner, các đối tác phải vượt qua vòng xét duyệt tín dụng bắt buộc, đồng thời phải có đội ngũ chuyên gia vượt qua các kỳ thi bao gồm: Chuyên gia bán hàng G Suite by Google Cloud; Chuyên gia triển khai dịch vụ G Suite by Google Cloud; chuyên gia Marketing G Suite by Google Cloud; Quản trị viên cấp cao G Suite by Google Cloud.

Chứng nhận chuyên gia bán hàng G Suite by Google Cloud: Là huy hiệu bắt buộc Google yêu cầu các đối tác phải đáp ứng bằng cách vượt qua kỳ thi do Google yêu cầu mỗi năm. Chuyên gia bán hàng thể hiện năng lực hiểu biết về sản phẩm và dịch vụ, hiểu rõ quy trình bán hàng và tuân thủ các quy định chung theo chính sách toàn cầu của Google.

Chứng nhận chuyên gia triển khai G Suite by Google Cloud: Là huy hiệu bắt buộc dành cho đối tác Google Cloud Partner. Vượt qua kỳ thi chuyên gia triển khai G Suite by Google Cloud thể hiện năng lực triển khai và thiết lập dịch vụ dành cho khách hàng. Đảm bảo các tiêu chuẩn hỗ trợ kỹ thuật theo chuẩn Google áp dụng trên toàn cầu.

Quản trị viên G Suite by Google Cloud: Các chuyên gia của Incomda Corporation đã đạt được huy hiệu quản trị viên G Suite by Google Cloud do Google chứng nhận, điều này khẳng định Incomda có đủ năng lực quản lý hệ thống và hỗ trợ kỹ thuật bắt buộc theo chương trình ủy nhiệm của Google.

Chuyên gia MarketingG Suite by Google Cloud: Đây là chứng chỉ chuyên gia bắt buộc theo chương trình Google Cloud Partner, việc hoàn thành chứng chỉ này giúp đội ngũ triển khai Marketing có đầy đủ kiến thức để có thể tiến hành các chiến dịch tiếp thị bán hàng hiệu quả và duy trì năng suất đối tác. Ngoài ra, chương trình còn giúp đối tác tuân thủ các quy định của Google về quyền sử dụng nhãn hiệu, các tuyên bố pháp lý về tư cách đối tác trong toàn bộ các chiến dịch tiếp thị.