Quản trị viên Google Apps từ xa dành cho khách hàng trên 100 user.

adminQuản lý bảo mật là dịch vụ cộng thêm theo đó khách hàng ủy quyền cho Incomda Corporation thay mặt họ để quản lý toàn bộ các khía cạnh của Google Apps for Work với quyền quản trị viên cấp cao. Khách hàng nhận được dịch vụ quản trị viên từ xa từ Incomda Corporation nhưng vẫn đảm bảo quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu người dùng. Quản trị viên chỉ có thể can thiệp vào các yếu tố kỹ thuật mà không thể can thiệp được dữ liệu của người dùng trong hệ thống.

Quản lý bảo mật Google Apps for Work bao gồm các vấn đề sau:

  1. Giám sát hệ thống, đảm bảo hệ thống luôn luôn hoạt động theo tiêu chuẩn 99,9% thời gian khả dụng.
  2. Thiết lập chính sách bảo mật: Người dùng cần tuân thủ các chính sách bảo mật do công ty quy định bao gồm ai được phép sử dụng ứng dụng nào, các giới hạn gửi nhận thư và chia sẽ dữ liệu.
  3. Quản lý người dùng: Thêm, tạm ngừng, xóa, đổi mật khẩu theo yêu cầu của chủ doanh nghiệp.
  4. Cài đặt tính năng: Bao gồm bất kỳ tính năng nào mà Google Apps cho phép.
  5. Hỗ trợ người dùng từ xa: Hướng dẫn, sử lý sự cố đối với người dùng Google Apps for Work
  6. Tăng năng suất: Triển khai tính năng năng suất, đề xuất các giải pháp phù hợp để giúp người dùng và doanh nghiệp giải quyết vấn đề phù hợp và tối ưu hóa hoạt động.
  7. Tích hợp tính năng bổ sung bao gồm mua thêm dung lượng, ứng dụng bên thứ ba.
  8. Tích hợp và quản lý Google Vault, phân tích và truy vấn, cung cấp chứng cứ pháp lý, truy tìm dữ liệu Google Vault theo yêu cầu của chủ doanh nghiệp.
  9. Sao lưu dự phòng và khôi phục dữ liệu:
  10. Báo cáo: Báo cáo hoạt động tài khoản theo yêu cầu của chủ doanh nghiệp.

Liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi để được tư vấn thêm.