Behn Meyer có lịch sử hoạt động hơn 150 năm (thành lập từ 1840) và hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nguyên liệu công nghiệp ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Đội ngũ toàn cầu Behn Meyer với hơn 950 nhân viên nhằm mục đích cho mức hỗ trợ cao nhất cho tất cả khách hàng và nhà cung cấp. Mạng lưới hoạt động bao gồm hơn 14 quốc gia và được hỗ trợ bởi 28 cơ quan, 38 địa điểm nhà kho và một số nhà máy sản xuất ở châu Á, châu Âu và Mỹ.

Behn Meyer Việt nam có văn phòng tại TP HCM năm 1993, tại Hà Nội 1997 và một nhà máy tại Bình Dương được xây dựng năm 2009 tại khu công nghiệp Việt Nam Singapore.

Nhằm giải quyết nhu cầu giao dịch Email trao đổi và cộng tác trong công ty, Behn Meyer đã lựa chọn Google Apps for Business như một giải pháp công nghệ cốt lõi. Ban đầu công ty đã ứng dụng cho các cán bộ hoạt động tại Bình Dương và sẽ có hướng áp dụng cho toàn công ty tại Việt Nam để đồng bộ quản lý và hoạt động.

Trước khi tiếp cận với Google Apps for Businss thông qua Incomda, Behn Meyer đã từng sử dụng Email Server của một nhà cung cấp có uy tín trong nước. Tuy nhiên do hạn chế về công nghệ và năng lực quản trị dữ liệu, giải pháp này đã không đáp ứng được nhu cầu khắc khe của Behn Meyer Việt Nam. Google Apps for Business chính  là giải pháp phù hợp nhất mà Behn Meyer đang tìm kiếm. Mức độ ổn định cao và bảo mật đẳng cấp quốc tế đã giúp họ làm việc an toàn mà không lo bị tổn thất do thời gian chết của dịch vụ Email.

Mặc dù  đã vận hành Google Apps for Business được nhiều tháng nhưng Behn Meyer chỉ tiếp xúc với chúng tôi qua giao dịch Email và điện thoại trong suốt quá trình tư vấn, ký hợp đồng, thanh toán, cài đặt và hỗ trợ kỹ thuật. Tất cả sự tiện lợi này có được là dựa vào công nghệ điện toán đám mây. Chúng tôi có thể dễ dàng cài đặt và hỗ trợ ngay tại hệ thống tại văn phòng hay tại bất cứ nơi đâu có kết nối Internet. Điều này tiết kiệm thời gian, chi phí cho việc vận hành, bảo trị. Mặt khác, hệ thống đã được cam kết ổn định 99,9% mức hoạt động khả dụng, khách hàng không cần lo lắng về sự cố gián đoạn.