Vosa Quảng Ninh trực thuộc Vosa Corporation, là một trong những đại lý tàu biển đầu tiên trong ngành công nghiệp vận chuyển Việt Nam. Trụ sở chính VOSA nằm ở thành phố Hồ Chí Minh và có mạng lưới quốc gia với 14 văn phòng chi nhánh tại tất cả các cảng của Việt Nam. VOSA hiện nay là thành viên chính thức của các tổ chức sau: – Hội đồng Hàng hải Quốc tế Baltic (BIMCO) – Liên đoàn Hiệp hội Quốc tế des de Transitaires et Assimiles (FIATA) – Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IATA) – Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp (VCCI) – Các Đại lý và môi giới Hiệp hội tàu Việt Nam (VISABA) – Hiệp hội Giao nhận Kho vận Việt Nam (VIFFAS).
Thách thức:
Hoạt động trong ngành đại lý hàng hải, các khách hàng quốc tế thường giao dịch qua Email thông qua hệ thống vệ tinh trên các con tàu viễn dương. Mạng lưới hoạt động quy mô lớn với nhiều chi nhánh và làm việc ở nhiều nơi khác nhau trở thành một thách lức lớn đối với việc tìm kiếm giải pháp Email và quản trị phù hợp.
Lựa chọn:
Cũng như nhiều tập đoàn tàu biển hàng hải khác trên thế giới, G Suite là lựa chọn hàng đầu để để giải quyết thách thức đối với Vosa Quảng Ninh. G Suite cho phép làm việc ở bất cứ nơi đâu trên mọi thiết bị kể cả trên các con tàu viễn dương sử dụng kết nối vệ tinh để truy cập Internet. Vận hành trên nền tảng điện toán đám mây giúp quản trị viên có thể xem xét và xử lý sự cố trực tuyến bất cứ lúc nào mà không cần phải có mặt tại nơi có thiết bị.
Lợi ích
Điện toán đám mây đã giảm gánh nặng chi phí ban đầu và chi phí vận hành cho doanh nghiệp. Các công cụ làm việc với hiệu suất cao giúp tăng năng suất làm việc và bảo mật dữ liệu doanh nghiệp. Doanh nghiệp không cần phải bận tâm tới các sự cố gây gián đoạn công việc nữa mà thực sự tập trung vào những việc quan trọng.