Là phiên bản cao cấp và toàn diện của G Suite. Bao gồm bộ nhớ không giới hạn và tính năng Vault, cho phép khám phá dữ liệu và lưu giữ chứng cứ pháp lý.

Tính năng G Suite Business

Bao gồm tất cả các tính năng của G Suite basic công thêm:

 1. Bộ nhớ vô hạn (hoặc 1TB cho mỗi người dùng nếu có dưới 5 người dùng)
 2. Kiểm soát nâng cao của quản trị viên cho Drive
 3. Kiểm tra và báo cáo chuyên sâu cho nội dung và chia sẻ trên Drive
 4. Google Vault dành cho eDiscovery bao gồm email, trò chuyện, tài liệu và tệp
 5. Dễ dàng tìm kiếm và xuất sang các định dạng khác nhau
 6. Lưu trữ tất cả email do công ty bạn gửi đi
 7. Đặt chính sách lưu giữ thư
 8. Đặt và kích hoạt tính năng lưu giữ chứng cứ pháp lý trong hộp thư đến

Với G Suite Business, người dùng có thể:

Lưu trữ nhiều tập tin trong Google Drive cũng như thư Gmail không giới hạn và Google Photos. Người dùng không còn cần phải chọn và chỉ chọn những nội dung có giá trị nhất, tiết kiệm cho họ thời gian và lo lắng. (Nếu bạn có 4 hoặc ít dùng trong tổ chức của bạn, mỗi người dùng 1 TB lưu trữ.)

Với G Suite Business, các quản trị viên có thể:

 1. Sử dụng Google Vault để giữ lại, lưu trữ, tìm kiếm và xuất email, chat của tổ chức của bạn cho eDiscovery và yêu cầu tuân thủ chính sách.
 2. Sử dụng Google Vault để tìm kiếm trên tất cả các file trong Google Drive và trích xuất các File tìm kiếm.
 3. Có thêm thông tin với báo cáo kiểm toán tiên tiến Google Drive, cảnh báo tùy chỉnh và API.
 4. Phân luồng và phát hiện email nhạy cảm cho nội dung chẳng hạn như thẻ tín dụng hoặc số an sinh xã hội, và hành động dựa trên chính sách thiết lập khi nội dung này được phát hiện.
 5. Nhận thông báo tùy chỉnh về hoạt động Google Drive, chẳng hạn như khi tài liệu được chia sẻ bên ngoài tên miền của bạn.
 6. Triển khai, giám sát và quản lý các khóa bảo mật cho tổ chức của bạn.
 7. Xác định chính xác hành động mà người dùng có thể làm dựa trên các đơn vị tổ chức trong tên miền:
  Tải về hoặc sử dụng Google Drive cho Mac / PC để đồng bộ hóa các tập tin Drive với máy tính của họ.
  Chia sẻ Google Drive và Docs biên tập các tập tin bên ngoài tổ chức của bạn, mọi người hoặc chỉ miền bên ngoài danh sách trắng.
  Kích hoạt tính năng truy cập offline vào các biên tập viên của Google Docs.
  Mở tập tin trong ứng dụng web cài đặt từ Cửa hàng Chrome trực tuyến.
  Sử dụng Google Docs add-ons được xây dựng bởi các nhà phát triển khác.