logoincomdaIncomda Corporation: 

Cloud for Work Team: Là một thành viên của Incomda Corporation, đội ngũ quản lý kỹ thuật và cung cấp giải pháp quản lý bảo mật trên nền tảng điện toán đám mây Google Apps for Work. Trong hơn 8 năm kể từ khi thành lập, đội ngũ chuyên gia của Cloud  for Work Team đã đảm bảo an ninh và hỗ trợ hàng chục nghìn người dùng Google Apps, giải đáp hơn 2000 câu hỏi mỗi năm. Đội có nhiệm vụ tương tác với các chuyên gia của Google để hỗ trợ kịp thời các sự cố hệ thống và giải đáp các câu hỏi từ người dùng Google Apps.

Incomda Cloud: Đơn vị triển khai và vận hành giải pháp điện toán Google Cloud Platform theo chương trình đối tác Google for Work Partner. Google Cloud Platform là nền tảng điện toán toàn diện cho phép doanh nghiệp vận hành hệ thống trên nền điện toán của Google bao gồm: lưu trữ dữ liệu, máy chủ ảo, phát triển ứng dụng, cơ sở dữ liệu, web server… Chúng tôi hỗ trợ từ phát triển ứng dụng, triển khai trên Google Cloud, quản lý kỹ thuật và thanh toán.

AdChoices Team: Thành viên của Incomda Corporation. Cung cấp giải pháp hậu cần kỹ thuật quản lý nền tảng quảng cáo và tiếp thị trên nền tảng điện toán đám mây của Google và Facebook. Khách hàng của chúng tôi là các doanh nghiệp thương mại điện tử và nhà cung cấp giải pháp Marketing Online. AdChoices Team hiện quản lý và vận hành hơn 300 dự án quản lý quảng cáo kỹ thuật số có quy mô ngân sách lớn cho các khách hàng tại Việt Nam. Website: AdChoices.com.vn

Incomda Ventures: Đơn vị thành viên của Incomda Corporation, hoạt động như một quỹ hỗ trợ vườn ươm công nghệ. Được thành lập tháng 10 năm 2015 với nguồn ngân sách ban đầu là 100,000 USD. Qũy vườn ươm công nghệ đang trong gian đoạn thành lập và gây dựng nguồn ngân sách từ các đối tác và các nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghệ thông tin.