Chính sách mua hàng

Incomda phân phối G Suite dựa trên thỏa thuận pháp lý giữa Google và đối tác bán lại của Google. Người mua G Suite thông qua Incomda Corporation được nhận tất cả các chính sách dịch vụ, hỗ trợ sau bán hàng, các cam kết chất lượng theo tuyên bố bởi Google trong chính sách mua hàng thông qua đối tác bán lại. Chúng tôi bán hàng theo nguyên trạng của sản phẩm và dịch vụ, không hứa hẹn hay cam kết dịch vụ có thõa mãn yêu cầu của người dùng hay không. Người dùng cần tìm hiểu kỹ các tính năng và hạn chế của sản phẩm và dịch vụ thông qua tài nguyên cung cấp bởi Google về G Suite.

Google Apps for Work cam kết theo năm: Khi người mua hàng đăng ký Google Apps for Work bản cam kết theo năm, người mua hàng không được hủy hợp đồng trước thời hạn kết thúc hợp đồng. Nếu vẫn đơn phương hủy hợp đồng, người mua hàng sẽ không được hoàn phí cho thời gian chưa sử dụng dịch vụ.

Google Apps for Work linh hoạt theo tháng: Khi người mua hàng đăng ký bản linh hoạt theo tháng, không có ràng buộc về thời gian. Người mua hàng giữ quyền yêu cầu ngừng hợp đồng bất cứ khi nào mà không cần đưa ra lý do. Phí dịch vụ sẽ được tính cho thời gian đã sử dụng dịch vụ.

Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán duy nhất được áp dụng là: Chuyển khoản qua Ngân hàng. Thông tin chi phí và thông tin đơn vị nhận tiền được ghi rõ trong hợp đồng dịch vụ. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng hoặc sao kê hợp pháp từ phía ngân hàng là chứng từ hợp pháp thể hiện bên mua hàng đã thanh toán phí cho bên bán.