G Suite là gì?

G Suite là gì? G Suite là một bộ ứng dụng điện toán đám mây  được cung cấp bởi Google. G Suite là một trong những giải pháp công nghệ thông tin chạy trên mô hình điện toán đám mây đầu tiên trên thế giới và được phát triển bởi Google. Nó bao gồm các ứng dụng web phổ biến của Google như Gmail, Google Drive, Google…

Google Mail – ứng dụng Gmail của bộ G Suite

Lợi ích của Google Mail Google Mail chính là Gmail quen thuộc mà chúng ta vẫn sử dụng hàng ngày. Google Mail trong bộ G Suite by Google Cloud cho phép thiết lập các email gắn với tên miền riêng của doanh nghiệp nhưng chạy cùng nền tảng với Gmail. Là một ứng dụng cốt lõi của G Suite, Google Mail cho phép quản trị viên quản…

Lưu giữ chứng cứ pháp lý trong G Suite với Vault

Google Vault là tính năng nâng cao trong Google Apps for Work. Chỉ quản trị viên cấp cao Google Apps for Work mới có thể thiết lập và truy vấn dữ liệu từ Google Vault. Về mặt quản lý, Google Vault như một đường hầm bí mật xuyên tới kho dữ liệu của người dùng Gmail for Work để truy vấn, thiết lập chính sách lưu giữ…

Xử lý lỗi Enter your username and password for the following server khi cài đặt Microsoft Outlook cho Gmail

Giới thiệu Gmail theo tên miền từ G Suite hoặc Gmail miễn phí đều cho phép cài đặt trên các phần mềm bên thứ ba như Microsoft Outlook. Điều này cho phép bạn sử dụng Gmail trên giao diện ưa thích của phần mềm bên thứ ba. Với Gmail theo tên miền thuộc G Suite: Bạn có thể sử dụng trình đồng bộ hóa Google Apps Sync for Microsoft…